Köp en fuktmätare för fuktkontroller!

Om du misstänker att risker föreligger för fuktskada, har vi fuktmätarna som hjälper dig! Modellen CIM317 (%RH, lufttemperatur & daggpunkt) visar luftfuktigheten i luften och beräknar även när risk för kondensbildning föreligger – vilket leder till mögelangrepp! Sedan har vi oförstörande fuktmätare som du kan scanna stora ytor med, för att kontrollera fukten i materialet kvalitativt. Dessutom har vi Protimeter fuktmätare för att med elektroder sticka i materialet för fuktkvotsbestämning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *