Villkor

När du ger oss ditt förtroende genom att köpa ifrån oss, har du läst igenom och godkänt samtliga villkor i texten nedan, som reglerar vårt ansvarstagande gentemot varandra:

DEFINITION
Web-platsen “Termometer.se” är en affärsenhet inom företaget Injektor Solutions, som agerar i egenskap av juridisk person.

 

GILTIGHETSTID

Alla priser jämte villkor, gäller tillsvidare, där inget annat anges. Vi reserverar för uppenbara feltryck i broschyrer och i web-shop samt övriga dokument.

 

BESTÄLLNING & ORDERERKÄNNANDE

Produktpriser anges i svenska kronor, netto, exklusive frakt och moms.

Ett ordererkännande skickas till din angivna e-postadress inom 1 minut från din beställning i web-shop. Om inte, kontrollera din skräppost –  annars måste du kontakta oss då din order kanske av någon anledning ej gått igenom till oss.

Fakturor sänds till dig via finansbolaget Nox Finans AB, som vi samarbetar med.

Om du har valt att erhålla faktura via e-post, är det ditt ansvar att kontrollera att fakturan inte hamnat i din skräppost.

 

BETALNINGSSÄTT: FAKTURA, VISA, MASTERCARD OCH PAYPAL

Faktura:

Kreditgodkända näringsidkare och offentlig verksamhet kan välja att betala mot faktura. Faktura förfaller till betalning, normalt 30 dagar från fakturadatum. Vi kan även godkänna andra betalningsfrister efter särskild överenskommelse.

Efter förfallodatum debiterar Nox Finans en dröjsmålsränta på f.n. 8%. En lagstadgad påminnelseavgift tillkommer. Alla villkor framgår av din faktura.

Vi skickar alltid en påminnelsefaktura. Det är viktigt att du betalar samtliga avgifter i samband med försenad fakturabetalning till Nox Finans. Kontaktuppgifter till Nox Finans: support@noxfinans.se och telefonnummer 040-6939050.

Kortbetalning & PayPal

Termometer.se samarbetar med Dibs ( www.dibs.se ) för att acceptera kortbetalningar med rigorösa säkerhetsrutiner, bl.a. används s.k. Secure Code så att ditt kort inte kan debiteras utan ditt godkännande. För ytterligare frågor hur dessa säkerhetsrutiner fungerar, hänvisar vi till Dibs.

Vi accepterar även PayPal-betalningar som du skickar till: info@injektor.com

 

FELAKTIGA / BRISTFÄLLIGA FAKTURAUPPGIFTER

Var noga med att ange korrekt information i din beställning. Som beställare ansvarar du för att ordererkännandet som ligger till grund för fakturan, innehåller all nödvändig information som ditt företags leverantörsreskontra kräver för tidsenlig och korrekt betalning till oss, bl.a. referensnummer. Om fakturan skickas tillbaka till oss, p.g.a. att beställaren angivit felaktig eller ofullständig betalningsinformation, utgår en administrationsavgift på 150 kr för att skicka en ny faktura. Datumet på den nya fakturan kommer att utställas på ursprungligt fakturadatum. 

LEVERANSER & EJ UTHÄMTADE / MOTTAGNA PAKET

Vi använder den transportör vi finner bäst lämpad att leverera din beställning till gällande avgift, som framgår i web-shop. Leveransinformation med spårningsnummer aviseras dig automatiskt via e-post när din beställning lämnar vårt lager.  Det är din skyldighet som beställare att ta del av denna information och kontakta transportören om du av någon anledning inte kan ta emot leveransen. Även ej uthämtad eller ej emottagen beställning betraktas ej som annullering av din order! Vi kommer således att fakturera för din beställning, även med påminnelseavgifter vid obetald faktura. Vid eventuell extra utkörning,  debiterar vi dig en extra fraktavgift motsvarande standardfraktavgiften.

 

AVHÄMTNING PÅ VÅRT LAGER

För personlig avhämtning på vårt lager i Upplands-Väsby kvarstår dock standard-fraktkostnaden för att täcka hantering och administration. Kontakta oss innan och medtag en kopia på din order samt legitimation.

 

RETURER, GARANTIER OCH ANNULLERING AV LAGDA ORDRAR

Normalt har alla våra företagskunder 7 dagars öppet-köp-villkor vid köp av standardprodukter där artikeln har ett försäljningspris under 5000 kr exkl. moms. Privatpersoner har lagstadgade öppet-köp-villkor enligt distansköplagen. Vid retur måste produkten/produkterna vara i nyskick och alla emballage sändas med i returen.

 

Fraktavgifter till och från kund betalas av kunden vid eventuella returer enligt öppet-köp-villkoren. Skulle kunden av någon anledning annullera redan lagd order av för kunden speciellt hemtagna produkter eller tjänster, förbehåller sig Injektor rätten att debitera kunden ersättning för de direkt uppkomna kostnader som följer härav.

Leveransvillkor

Fraktfritt vid order på eller över 3000 kr exkl. moms (gäller order med en och samma leveransadress, med DHL, Paket eller DHL-service point, inom Sverige) och gäller endast vid beställning lagd i vår webshop upp till en vikt på produkten på 8 kg. Fraktavgift för varuköp upp till 2999 kr = 129 kr exkl. moms. Om varan väger mer än 8 kg kommer frakten offereras separat. Vi försöker alltid hitta ett så billigt fraktalternativ som möjligt. Eventuell restorder levereras alltid fraktfritt. Vi debiterar ej faktureringsavgift, expeditionsavgift eller emballage (förutom pall). Eur-pall, kragar och engångspall debiteras till självkostnadspris.

Injektor lämnar 1 års fabriksgaranti (givare undantagna och där inget annat anges) som täcker tillverkningsfel.

 

För att åberopa att en produkt är felaktig vid leverans eller när fel i produkten upptäcks, skall kunden anmäla felet till Injektor inom skälig tid, dock senast inom 10 dagar efter det att felet uppstått eller upptäckts. Kunden ansvarar själv för retur till oss på Injektor och Injektor bekostar retur av åtgärdad produkt till kunden.

För alla returer, oavsett grund, var god använd våra generella RMA-instruktioner på följande länk: RETURER >>>>

 

EJ UTHÄMTAD FÖRSÄNDELSE

Ej uthämtad försändelse, jämställs ej med avbeställning, utan  debiteras 300 kr och därtill framfraktkostnad och returfraktkostnad. Vid fraktfri leverans fastställs returfrakt/ny fraktkostnad på försändelsens vikt/volym.

 

ANSVAR FÖR FEL – SKADESTÅNDSANSPRÅK FRÅN KUND

Injektor bär inget produktansvar eller annat direkt eller indirekt ansvar för levererade produkter, utöver vad som anges i dessa allmänna villkor, och avsäger sig allt ansvar rörande bl.a. eventuell inkompatibilitet och indirekta skador som kan uppkomma, såsom eventuella driftstopp, merarbete och andra merkostnader o. dyl., i samband med förseningar av leveranser eller vid användning av Injektors sålda produkter och tjänster.

 

ÖVRIGT

Övriga, i detta dokument ej reglerade frågor, skall tolkas enligt Instrumentleverantörsföreningens stadgar IML 2009 >>.

Marknadsmaterial inbegripet web-sida, fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för eventuella tryckfel och andra felaktigheter samt för eventuell slutförsäljning. Injektor förbehåller sig rätten till prisändringar efter aviserat utgångsdatum för erbjudanden.

Alla namn och beteckningar som omnämns i Injektors broschyrer och på dess web-plats, skall anses vara skyddade varumärken..

 

ADRESS TILL TERMOMETER.SE

Injektor Solutions

Odengatan 40

11351 Stockholm

 

/Injektor Solutions 2016


 

GDPR INTEGRITETSPOLICY GÄLLANDE INJEKTOR

 

Denna webplats är en handelsplats tillhörande Injektor. Därmed följer den därför den integritetspolicy som stipulerats av Injektor.

Injektor värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi respekterar och skyddar därför dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Personuppgiftsansvarig

Injektor ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Injektor, org. nr 969722-1431, Götgatan 71, 116 21 Stockholm.

 

Varför använder vi dina personuppgifter?

Injektor samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att du bl.a ska kunna genomföra köp, prenumerera på vårt nyhetsbrev samt kontakta oss för service och information.

Som kund använder vi dina personuppgifter för att upprätta och hantera ditt konto samt för att ge dig relevant kommunikation och erbjudanden.

 

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att: 

• Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans av tjänst och fakturering

• Möjliggöra kundservice

• Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden via e-post och på INJEKTOR´s webplatser.

• Bidra till underlag för analyser, undersökningar, statistik och affärsutveckling

• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen

 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Injektor samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund: 

• Namn

• Telefonnummer

• E-postadress

• Betalningsuppgifter

• Personnummer – dessa lagras inte hos Injektor utan krypteras och sparas av våra samarbetspartners PayPal och Dibs

• Kontokortsnummer. Inga kortuppgifter lagras hos Injektor utan sparas av våra samarbetspartners PayPal och Dibs.

• IP-adress och information om din användning av Injektors webplatser.

 

Cookies

Injektor använder så kallade cookies för främst tre ändamål: webbanalys, annonsering och för att förbättra din kundupplevelse.

I beställningsformuläret används cookies så att dina uppgifter tillfälligt sparas om du har fyllt i dem på en sida och sedan backar tillbaka. På så sätt slipper du fylla i dina uppgifter igen. Denna typ av cookie sparas inte på din dator utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Om du inte accepterar användning av cookies på Injektor kan du ändra dina inställningar i webbläsaren (vi hänvisar till din webbläsares användarmanual). Tänk på att vissa funktioner inte fungerar som de ska om du inte tillåter cookies.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen.

Injektor sparar personuppgifter om dig som beställande kund i högst 2 år eller under gällande garantitid, vilket som är längst, efter det att din order levererats.

Om du inte längre vill ha direktmarknadsföring från Injektor kan du avregistrera dig från utskick.

 

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

På Injektor hanterar vi dina personuppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dem. Vi hanterar endast den information som behövs och endast de personer som behöver dem behandlar dem.

Injektor kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom vårt externa varulager om nödvändigt för att expediera frakter.

Injektor säljer aldrig dina personuppgifter vidare.

 

Registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära att få ta del av dina personuppgifter som behandlas av Injektor. En begäran om ett registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad och skickas som brev till: Injektor, Att: Dataskyddsombud, Götgatan 71, 116 21 Stockholm.

I registerutdraget har du rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilka ändamål behandlingen sker och till vilka informationen lämnas ut.

 

Rättelse av dina personuppgifter

Om de personuppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas, raderas eller kompletteras. Injektor kommer att tillmötesgå din begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag, men vill göra dig medveten om att det finnas lagkrav som gör att vi inte alltid omgående kan radera dina personuppgifter i och med till exempel bokförings- och skattelagstiftning.

 

Ändring av integritetspolicy

Injektor förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn. Innan en ändring träder i kraft informeras du på Injektors webplatser och/eller via e-post. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att kontakta.

 

Kontaktinformation

Du är alltid välkommen att kontakta oss på e-post: info@injektor.com eller tel 08-753 00 04 om du har frågor om vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter.