Hur mäta pH i brunnar & pooler

För att mäta pH behövs en pH-indikator eller bättre; en pH-mätare. Vad är pH-värde och varför mäter man då pH? pH-talet är ett mått på surhetsgraden i en lösning. Surhetsgraden bestäms i sin tur av vätejonkoncentrationen. pH anges i en s.k. logaritmisk skala, så skillnaden mellan t.ex. pH 3 och pH 4 innebär att vätejonkoncentrationen är 10 gånger högre i pH 3.

Några olika pH-värden:

  • Batterisyra ~ pH 0
  • Magsyra ~ pH 1
  • Apelsinjuice ~ pH 4
  • Destillerat vatten ~ pH 7
  • Kristallsoda ~ pH 13

pH-värdet påverkas också av temperaturen i lösningen. Du skall alltid använda en pH-mätare med inbyggd temperaturkompensation. Allt detta sammantaget gör pH-mätningar beydligt mer komplicerade än t.ex. temperaturmätning.

P.g.a. att pH-givare har låg repeterbarhet, d.v.s för en given pH-koncentration kommer de visa olika värden över tiden, MÅSTE en pH-mätningen ALLTID föregås av en kalibrering. Det går till så att man först låter pH-givaren blötläggas ett antal timmar, gärna i vanligt kranvatten, innan du gör en kalibrering. Man skiljer på 1-, 2- och 3-punktskalibreringar. Vi rekommenderar inte 1-punktskalibreringar, då linjäriteten (läs noggrannheten) blir bristfällig.

Kalibrering av pH-mätare går till så här; ta fram referensbuffertar, pH 4,00, pH 7,00 och pH 10,00. Du bör dessutom ha en bägare med destillerat (avjoniserat vatten), som du sköljer pH-givaren med innan du använder nästa buffert…. Häll upp några cl av varje buffert i 3 olika glas. Följ sedan instruktionerna på pH-mätarens display och för ner pH-givaren i tur och ordning. Kontrollera att kalibreringen godkänts – det bör stå “OK” efter varje moment på displayen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.