Få kontroll på koldioxidhalten i mötesrummet!

Klimattavlan talar om för hur hög koldioxidhalten (CO2) är, både med värde samt symmbol (i form av glad gubbe, neutral gubbe och sur gubbe).

Inomhusklimat är ett mått luftens kvalite och har stor påverkan på hur människor mår och presterar. I Sverige, särskilt på vinterhalvåret, brottas vi med problematiken god ventilation kontra mot kostnaden för att värma upp luften i rummet.

Om ventilationen blir för dålig är det främst koldioxidhalten som ökar beroende på att vår utandningsluft innehåller (CO2). För hög halt av koldioxid gör att man får sämre koncentrationsförmåga och huvudvärk.

Många gånger stäng vi in oss i trånga mötesrum för att diskutera och komma fram till bra lösningar. Bra lösningar kommer sällan när man får för hög koncentration av koldioxid i sig.

Klimattavlan ger förutom koldioxidhalten (CO2) lufttemperatur samt luftfuktighet. Luftfuktighen under vintertid tenderar att sjunka med kylan. Torr luft är också ett problem som uppkommer vid för dålig ventilation.

Klimattavlan har ett brett användningsområde som exempelvis klassrum, dagis, mötesrum, kontorshus, köpcentrum, teatrar, utställningar, sjukhus, hotell, idrottsanläggningar, gym, järnvägsstationer, busstationer, flygplatser och andra offentliga platser där komfort och hälsosam inomhusluft är viktigt. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *