Nyttigt om endoskop och inspektioner

Termometer.se säljer ett stort utbud av optiska instrument för industriella inspektioner. Istället för att behöva demontera och montera dyra svåråtkomliga maskindelar för rutininspektioner, kan ett titt-instrument spara mycken tid, och därmed stora kostnader. Allt fler inser detta och köper inspektions-instrument.

 

 

Skillnaden på endoskop och boroskop

Vi skiljer på endoskop och boroskop. Den sistnämnda typen är ett titt-instrument med en stel insticksdel, medan endoskop har böjlig optik. Våra endoskop har en diameter på mellan 4 mm och 10 mm.

 

Skillnaden på fiberskop / videoskop / monitorendoskop

Endoskopen kan i sin tur delas in i fiberoptiska där bilden överförs med 7.400 fibrer, s.k. fiberskop, och videoskop samt monitorendoskop, som använder en CCD-kamera för bildöverföringen. Den typiska upplösningen ligger i intervallet 0,3- 1,3 Mpixels. Videoskop ansluts till en PC, medan monitorskop har en inbyggd färgskärm, och således därmed blir ultraportabla.

>> Fiberskop

>> Videoskop

>> Monitorendoskop

 

Monitorendoskop och WiFi-monitorendoskop

Monitorendoskopen kan i sin tur delas in i traditionella och i WiFi-dito. Den senare har separerad kameraenhet och monitor/inspelningsenhet. Bilden överförs alltså trådlöst till mottagarenheten, där den sparas för dokumentation. Fördelen med ett WiFi-endoskop är att användaren kan arbeta med kameradelen, medan monitordelen kan ställas på ett bekvämt ställe för att underlätta för inspektören. Användning av ett WiFi-endoskop är också uppskattad då man har ett objekt i rörelse och det är praktiskt svårt för inspektören att följa med i rörelsen. Den trådlösa överföringen är typiskt upp till 50 meter.

>> WiFi-monitorendoskop

 

Joystick

En mycket nyttig funktion hos ett monitorendoskop är att kunna böja instrumentets spets för att kunna komma in i T-rör och andra svårinspekterade objekt. Genom en liten spak - joystick - kan inspektören justera kameraspetsen för optimalt synfält. Konstruktionen med joystick är emellertid mycket komplicerad, vilket gör att prislappen på ett joystick-monitorendoskop blir relativt hög - c:a 60.000kr och däröver.

>> Joystick-monitorendoskop

 

 

Speglar och magneter

Genom att fästa speglar i spetsen på det optiska instrumentet, kan man få en vy t.ex. rakt åt sidan. Med en given vinkel φ på spegeln, blir den resulterande betraktelsevinkeln då 2φ. Om man förser spetsen med en påskruvbar magnet, kan inspektören mycket enkelt fånga upp små magnetiska delar som fastnat i en maskin, som annars skulle behöva demonteras med stora kostnader som följd.

>> Speglar

>> Magneter