Hur mäta pH i brunnar & pooler

För att mäta pH behövs en pH-indikator eller bättre; en pH-mätare. Vad är pH-värde och varför mäter man då pH? pH-talet är ett mått på surhetsgraden i en lösning. Surhetsgraden bestäms i sin tur av vätejonkoncentrationen. pH anges i en s.k. logaritmisk skala, så skillnaden mellan t.ex. pH 3 och pH 4 innebär att vätejonkoncentrationen är 10 gånger högre i pH 3.

 

Några olika pH-värden:

  • Batterisyra ~ pH 0
  • Magsyra ~ pH 1
  • Apelsinjuice ~ pH 4
  • Destillerat vatten ~ pH 7
  • Kristallsoda ~ pH 13

 

pH-värdet påverkas också av temperaturen i lösningen. Du skall alltid använda en pH-mätare med inbyggd temperaturkompensation. Allt detta sammantaget gör pH-mätningar beydligt mer komplicerade än t.ex. temperaturmätning.

 

P.g.a. att pH-givare har låg repeterbarhet, d.v.s för en given pH-koncentration kommer de visa olika värden över tiden, MÅSTE en pH-mätningen ALLTID föregås av en kalibrering. Det går till så att man först låter pH-givaren blötläggas ett antal timmar, gärna i vanligt kranvatten, innan du gör en kalibrering. Man skiljer på 1-, 2- och 3-punktskalibreringar. Vi rekommenderar inte 1-punktskalibreringar, då linjäriteten (läs noggrannheten) blir bristfällig.

 

Kalibrering av pH-mätare går till så här; ta fram referensbuffertar, pH 4,00, pH 7,00 och pH 10,00. Du bör dessutom ha en bägare med destillerat (avjoniserat vatten), som du sköljer pH-givaren med innan du använder nästa buffert.... Häll upp några cl av varje buffert i 3 olika glas. Följ sedan instruktionerna på pH-mätarens display och för ner pH-givaren i tur och ordning. Kontrollera att kalibreringen godkänts - det bör stå "OK" efter varje moment på displayen.

 

 

DIN KUNDVAGN
JUST SÅLDA PRODUKTER

Om Oss

Välkommen till NYA Termometer.se!

På de 12 år som har gått så är kanske namnet "Termometer.se" en smula blygsamt. - Vi säljer ju förutom mängder av termometrar så mycket annat användbart på Termometer.se. Med NYA Termometer.se erbjuder vi Dig ännu flera produkter under samma tak. Nu kan Du köpa även luppar, kikare, mikroskop, nya modeller inspektionskameror, etc! Dessutom finner Du också nu handmätdon såsom skjutmått, mikrometrar, djupmått, mätur, linjaler, vinkelmätare, passbitar, osv.
Dessutom, säljer vi ett stort utbud av bl.a elmätare, multimetrar, läckströmstestare och strömtänger för att nämna några exempel. Vi kommer anstränga oss för att se till att Du blir, eller förblir, ytterligare en av våra redan nöjda kunder! Vårt uppdrag: - att leverera mätinstrument - till priser som gör Dig glad - gäller förstås fortfarande!  Har vi inte vad Du söker? - Vi tar fram det Du behöver!
VÄLKOMMEN!!Leverantörsnummer Ahlsell AB: 7775608
Leverantörsnummer Tools AB: 13023

Twitter

Tweets...

KONTAKTA OSS